Αναζήτηση...

Innogen

Supersonic Absolute

Το Απόλυτο Κρυσταλλικό Λίπασμα! Κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά λιπάσματα ΝΡΚ, με ισχυρό πακέτο χηλικών ιχνοστοιχείων (EDTA) άριστης ποιότητας & ενεργοποιητές, κατάλληλα για υδρολίπανση και για διαφυλλικούς ψεκασμούς. 18-18-18 +TE +ενεργοποιητές 12-48-8 +TE +ενεργοποιητές 4-10-40 +TE +ενεργοποιητές

Supersonic

Κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά λιπάσματα ΝΡΚ, με πλήρες πακέτο χηλικών ιχνοστοιχείων (EDTA) άριστης ποιότητας, κατάλληλα για υδρολίπανση και για διαφυλλικούς ψεκασμούς. 20-20-20 +TE 30-10-30 TE 23-7-23 +TE 16-8-32 +2MgO +TE 14-7-28 +2MgO +TE 15-30-15 +TE 11-44-11 +TE H INNOGEN έχει τη δυνατότητα παραγωγής και πολλών άλλων τύπων κρυσταλλικών υδατοδιαλυτών λιπασμάτων για όλες τις καλλιέργειες και τα στάδια […]

el