Αναζήτηση...

Innogen

Armonia Liquids

Armonia Liquids Υγρά λιπάσματα NPK με Ιχνοστοιχεία Armonia Balance Υγρό NPK λίπασμα 10-10-10 με πακέτο Ιχνοστοιχείων Armonia NitroMag Υγρό λίπασμα 27-0-0 με Μαγνήσιο (Mg) & Ιχνοστοιχεία Armonia NitroK Slow Υγρό λίπασμα Αζώτου (N) βραδείας αποδέσμευσης με Κάλιο (K) Armonia NitroBor Slow Υγρό λίπασμα Αζώτου (N) βραδείας αποδέσμευσης με Βόριο (Β)

Innogen Calciums

Innogen Calciums Υγρά λιπάσματα Ασβεστίου (Ca) InnoCal Υγρό λίπασμα Νιτρικού Ασβεστίου με χαμηλό pH InnoCalMag Υγρό λίπασμα Νιτρικού Ασβεστίου & Μαγνησίου με χαμηλό pH InnoCalBor Υγρό λίπασμα Νιτρικού Ασβεστίου & Βορίου με χαμηλό pH GenCal 35 Υγρό λίπασμα Χλωριούχου Ασβεστίου

el