Αναζήτηση...

Innogen

Πρώτες Ύλες​

Πρώτες Ύλες

Η INNOGEN, πέρα από τα διάφορα ειδικά προϊόντα θρέψης, διακινεί και μια μεγάλη γκάμα υδατοδιαλυτών πρώτων υλών εξαιρετικής ποιότητας, συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες των συνεργατών της.

Απλά Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

 • Νιτρικό Κάλιο

 • Νιτρικό Ασβέστιο

 • Νιτρικό Μαγνήσιο

 • Φωσφορικό Μονοαμμώνιο

 • Φωσφορικό Μονοκάλιο

 • Φωσφορική Ουρία

 • Ουρία Χαμηλής Διουρίας

 • Βόρακας Πενταϋδρικός

 • Βόρακας Δεκαϋδρικός

 • Θειικό Κάλιο

 • Θειικό Μαγνήσιο

 • Θειικός Σίδηρος

 • Θειικός Ψευδάργυρος

 • Θειικός Χαλκός

 • Θειικό Μαγγάνιο

 • Χλωριούχο Κάλιο

 • Χλωριούχο Ασβέστιο

 • Μολυβδαινικό Νάτριο

 • Νιτρικό Κάλιο

 • Νιτρικό Ασβέστιο

 • Νιτρικό Μαγνήσιο

 • Φωσφορικό Μονοαμμώνιο

 • Φωσφορικό Μονοκάλιο

 • Φωσφορική Ουρία

 • Ουρία Χαμηλής Διουρίας

 • Βόρακας Πενταϋδρικός

 • Βόρακας Δεκαϋδρικός

 • Θειικό Κάλιο

 • Θειικό Μαγνήσιο

 • Θειικός Σίδηρος

 • Θειικός Ψευδάργυρος

 • Θειικός Χαλκός

 • Θειικό Μαγγάνιο

 • Χλωριούχο Κάλιο

 • Χλωριούχο Ασβέστιο

 • Μολυβδαινικό Νάτριο

 • Νιτρικό Κάλιο

 • Νιτρικό Ασβέστιο

 • Νιτρικό Μαγνήσιο

 • Φωσφορικό Μονοαμμώνιο

 • Φωσφορικό Μονοκάλιο

 • Φωσφορική Ουρία

 • Ουρία Χαμηλής Διουρίας

 • Βόρακας Πενταϋδρικός

 • Βόρακας Δεκαϋδρικός

 • Θειικό Κάλιο

 • Θειικό Μαγνήσιο

 • Θειικός Σίδηρος

 • Θειικός Ψευδάργυρος

 • Θειικός Χαλκός

 • Θειικό Μαγγάνιο

 • Χλωριούχο Κάλιο

 • Χλωριούχο Ασβέστιο

 • Μολυβδαινικό Νάτριο

el