Αναζήτηση...

Innogen

Κρυσταλλικά Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

Κρυσταλλικά Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα

Οι καλλιέργειες στη σύγχρονη γεωργία πρέπει να εφοδιάζονται με τις βέλτιστες δοσολογίες θρεπτικών στοιχείων, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου με τον πιο αποδοτικό τρόπο, χωρίς να υποβαθμίζονται τα εδάφη και το νερό, που είναι πηγές μελλοντικής χρήσης. Η υδρολίπανση και η διαφυλλική θρέψη, με κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά λιπάσματα της INNOGEN, μεγιστοποιούν την αφομοιωσιμότητα και την απόδοση των παρεχόμενων θρεπτικών στοιχείων.

Σύνθετα Κρυσταλλικά Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα​
με Χηλικά Ιχνοστοιχεία

Σύνθετα Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα
με ισχυρό πακέτο Ιχνοστοιχείων και Ενεργοποιητές

Κρυσταλλικά Υδατοδιαλυτά NPK Λιπάσματα
με Χηλικά Ιχνοστοιχεία

Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα
Νιτρικού Καλίου-Ασβεστίου

Σύνθετα Κρυσταλλικά Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα​ με Χηλικά Ιχνοστοιχεία

Σύνθετα Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα
με ισχυρό πακέτο Ιχνοστοιχείων και Ενεργοποιητές

Κρυσταλλικά Υδατοδιαλυτά NPK Λιπάσματα με Χηλικά Ιχνοστοιχεία

Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα
Νιτρικού Καλίου-Ασβεστίου

el