Αναζήτηση...

Innogen

Κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά λιπάσματα ΝΡΚ,

με πλήρες πακέτο χηλικών ιχνοστοιχείων (EDTA) άριστης ποιότητας,

κατάλληλα για υδρολίπανση και για διαφυλλικούς ψεκασμούς.

  • 20-20-20 +TE

  • 30-10-30 TE

  • 23-7-23 +TE

  • 16-8-32 +2MgO +TE

  • 14-7-28 +2MgO +TE

  • 15-30-15 +TE

  • 11-44-11 +TE

Maria presenting the products

H INNOGEN έχει τη δυνατότητα παραγωγής και πολλών άλλων τύπων κρυσταλλικών υδατοδιαλυτών λιπασμάτων για όλες τις καλλιέργειες και τα στάδια ανάπτυξης των φυτών, με βάση τις ανάγκες των συνεργατών της.

el