Αναζήτηση...

Innogen

Ποιότητα & Οικονομία!

Ανόργανα κοκκώδη λιπάσματα υψηλής διαλυτότητας και αφομοιωσιμότητας, απλά και σύνθετα, με εξαιρετική κοκκομετρία. Οι πρώτες ύλες είναι άριστης ποιότητας και προέρχονται από τους καλύτερους οίκους παγκοσμίως. Τα SUPERSONIC GRANULAR προσφέρουν στους συνεργάτες μας ποιοτικές και οικονομικές λύσεις για όλες τις καλλιέργειες, για βασική και για επιφανειακή λίπανση.

 • 46-0-0

 • 40-0-0

 • 20-10-10

 • 15-15-15

 • 12-12-17 +2MgO +TE

 • 5-10-20 +2MgO +TE

 • 30-5-5 +0,3Zn +TE

 • 25-5-5 +4MgO

 • 14-7-14(S) +0,3Zn +TE

 • 21-7-14 +0,5B

 • 18-6-12 +0,5B

H INNOGEN έχει τη δυνατότητα παραγωγής και πολλών άλλων τύπων κοκκωδών λιπασμάτων για όλες τις καλλιέργειες, με βάση τις ανάγκες των συνεργατών της.

el