Αναζήτηση...

Innogen

‘Ξεκλειδώστε’ το πλήρες δυναμικό των καλλιεργειών σας!

Υγρά χηλικά ιχνοστοιχεία υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για την πρόληψη και τη διόρθωση τροφοπενιών σε όλες τις καλλιέργειες, στα κηπευτικά, στα οπωροφόρα δένδρα, στις εκτατικές καλλιέργειες, καθώς και στα καλλωπιστικά φυτά.

 • MicroGen Boron Liquid®

  Υγρό λίπασμα Βορίου (B) 150 gr/lit σε μορφή βοριούχου αιθανολαμίνης.

 • MicroGen ZincoBor Liquid®

  Υγρό λίπασμα Βορίου (Β) 6,6% και Ψευδαργύρου (Zn) 6,6%.

 • MicroGen Ziflow 750 Liquid®

  Υγρό πυκνό λίπασμα Ψευδαργύρου (Zn) 75%.

 • MicroGen Zn-EDTA Liquid®

  Υγρό λίπασμα Ψευδαργύρου (Zn EDTA) 5,9%.

 • MicroGen Mn-EDTA Liquid®

  Υγρό λίπασμα Μαγγανίου (Mn EDTA) 7,4%.

 • MicroGen Cu-EDTA Liquid®

  Υγρό λίπασμα Χαλκού (Cu EDTA) 10,0%.

 • MicroGen Fe-EDTA Liquid®

  Υγρό λίπασμα σιδήρου (Fe ΕDTA) 6,0%.

 • MicroGen Fe-DTPA 6 Liquid®

  Υγρό λίπασμα σιδήρου (Fe DTPA) 7,6%.

el