Αναζήτηση...

Innogen

SloHum

Η γονιμότητα έχει αξία!

Προϊόντα χουμικών & φουλβικών οξέων με τεχνολογία SLO®, τα οποία βοηθούν στη βελτιστοποίηση της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από το εδαφικό διάλυμα, στον πολλαπλασιασμό των ωφέλιμων μικροοργανισμών και βελτιώνουν κάποια φυσικοχημικές ιδιότητές του εδάφους. Είναι προϊόντα υψηλής καθαρότητας και διαλυτότητας, απαλλαγμένα από παθογόνους μικροοργανισμούς και εύκολα στους συνδυασμούς και στη διαχείρισή τους.

 • SloHum Powder®

  Πυκνό σκεύασμα Χουμικών Οξέων, Φουλβικών Οξέων και Καλίου (K), σε μορφή μαύρων κόκκων

 • SloHum 123 Liquid®

  Υγρό πυκνό σκεύασμα Χουμικών Οξέων, Φουλβικών Οξέων και Καλίου (K)

 • SloHum 78 Liquid®

  Υγρό πυκνό σκεύασμα Φουλβικών Οξέων, Χουμικών Οξέων και Καλίου (K)

 • SloHum Fulvacid®

  Υγρό λίπασμα με Φουλβικά Οξέα χαμηλού μοριακού βάρους

 • SloHum Fulvon 25®

  Υγρό λίπασμα Φουλβικών Οξέων και Καλίου (K)

 • SloHum Hunipek®

  Υγρό λίπασμα 10-2-5 +10% Οργανική Ουσία

el