Αναζήτηση...

Innogen

Το Απόλυτο Κρυσταλλικό Λίπασμα!

Κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά λιπάσματα ΝΡΚ,

με ισχυρό πακέτο χηλικών ιχνοστοιχείων (EDTA) άριστης ποιότητας & ενεργοποιητές,

κατάλληλα για υδρολίπανση και για διαφυλλικούς ψεκασμούς.

  • 18-18-18 +TE +ενεργοποιητές

  • 12-48-8 +TE +ενεργοποιητές

  • 4-10-40 +TE +ενεργοποιητές

el